Een genaturaliseerde Nederlander worden is ene hele stap.

Mocht je het verzoek willen doen tot naturalisatie in Nederland kost dat veel tijd. In dit overzicht geven wij de voorwaarden voor een geslaagde aanvraag.

Het paspoort dat zekerheid en kansen geeft

Het Nederlands paspoort geeft zekerheid voor een mooi leven in Nederland. Daarnaast biedt het de mogelijkheden om
 • Overal naar toe te reizen
 • Stemrecht in Nederland te krijgen
 • Te werken als arts, politieagent of rechter.

Waarom een naturalisatie aanvraag

Als je de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen zijn er de volgende opties:
 1. Je krijgt een verblijfsvergunning in Nederland;
 2. Je wordt burger van Nederland van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Je hebt geen verblijfsvergunning meer nodig, maar als het pas de laatste 5 jaar lid is geworden van de EU; dan is een verblijfsvergunning wel nodig.
 3. Je woonachtig in het buitenland ben van Aruba, Curaçao en Sint Maarten of de 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Je wordt dan Nederlander op afstand.

Kies om Nederlander te zijn

De mogelijkheid bestaat dat je onder bepaalde voorwaarden snel en makkelijk Nederlander kan worden. De voorwaarden zijn dat je als vluchteling instroomt en aan de volgende voorwaarden allemaal voldoet:
 1. Meerderjarig zijn;
 2. Vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen;
 3. Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd bezitten;
 4. Ingeburgerd zijn;
 5. Verklaring verbondenheid afleggen;
 6. Geen misdrijf afgelopen vier jaar hebben gepleegd.
Onder deze voorwaarden kunnen asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen op basis van de “pardon” regeling, maar ze moeten dan wel volledig afstand doen van de eerste nationaliteit, zonder enig voorbehoud.

Maar wat zijn de voordelen om het niet te doen

De voordelen hiervoor zijn:
 • geen afstand doen van uw eigen nationaliteit;
 • niet aan tonen dat u bent ingeburgerd in Nederland.
 • kosten zijn lager dan bij reguliere naturalisatie.

De naturalisatie voorwaarden
In vier stappen naturaliseren tot Nederlander

Een vluchteling moet voldoen aan naturalisatie voorwaarden. Dit zijn de volgende stappen om officieel Nederlander te worden.
 1. Verzoek naturalisatie bij gemeente

  Om Nederlander te worden, moet je het verzoek bij de gemeente neerleggen. Naturalisatie van een vluchteling kan alleen met alle documenten. Op basis van een advies dat de gemeente geeft wordt aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een oordeel gevormd met deze documenten. Deze instantie heeft vervolgens één jaar tijd om beslissingen te maken over naturalisatie.

 2. Bewijs wie je ben

  Met alle documenten controleert de gemeente jou identiteit, ben je wie je bent. Een vergunninghouders van een vergunning moeten een geboorteakte en een geldig paspoort van het herkomst land hebben. Voor asielvergunninghouders geldt de eis niet, omdat zij niet contact op kunnen nemen met de eigen overheid, omdat zij door de overheid meestal vervolgd of bedreigd worden.

 3. Leges kosten betalen

  Zodra de gemeente de aanvraag tot naturalisatie heeft ingediend bij de IND, moeten door de persoon, leges betaald worden (aanvraag kosten voor overheidsdiensten). Een vluchteling betaalt een lager tarief dan een regulier vergunning verzoek, maar het zijn nog steeds hoge kosten om te betalen.

 4. Bijwonen naturalisatieceremonie

  Indien het verzoek is akkoord bevonden door de IND, wordt de aspirant-Nederlander geacht om de naturalisatieceremonie bij te wonen. Het Nederlandse burgerschap wordt officieel toegekend door de overheid. Het is een verplichting om de ceremonie te komen om Nederlander te worden en de verbondenheidsverklaring af te leggen. De Nederlander kan vervolgens het paspoort aanvragen om een “echte” Nederlander te worden.

werkwijze

1. Intake
Kennismaking, opdrachtbevestiging
2.  Informatie
Dossiervorming en dossierstudie
3.  Strategie
Onderzoek naar de haalbaarheid?  Bepalen richting en strategie: go/no go?
4.   Oplossing
Onderhandelen en/of procederen.

Zoekt u hulp?

Neemt u dan contact met ons op of stel uw vraag in de live chat.
Contact
nl_NLDutch